Sistem Entegrasyonu

Raporunuzda kullanmak istediğiniz veriler başka bir veritabanında ya da uzak bir sunucuda olabilir. Bu tür durumlarda bu verileri bir araya getirerek istenen formata dönüştürmek için veri işleme gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Veriniz farklı platformlarda olsa dahi ProCharts veri işleme modülü sayesinde istediğiniz şekilde bir araya getirilir. ProCharts bağlantı adaptörleri sayesinde farklı veritabanı ya da servis sağlayıcılara bağlanarak iletişim kurabilir.

Entegrasyon örneklerini incele