Veri Görselleştirme Nedir?

En basit haliyle bilginin işlenmemiş haline veri diyoruz. Veri görselleştirmede önemli olan mevcut verinin bilgiye dönüştürülmesi sırasında hangi işlemlerden geçtiği ve elde edilen sonuçların anlamlı ve bir hale getirilebilmesidir. Örneğin yaşadığımız şehrin hava durumu verisi tek başına anlık bir değere sahipken, günler, haftalar ve hatta aylara ait sıcaklık verisini bir araya getirdiğimizde yorumlaması ve analizi zor bir duruma dönüşür. Burada yapılması gereken veriyi en doğru ve hızlı şekilde gözlemlenebilir hale getirmektir.

Veri Görselleştirme, işletmelerin verilerinden anlama çıkarmalarını, grafik form, çizim ve diğer tüm görsel sunum türleriyle içgörü elde etmelerini sağlayan tekniklerin tümüne denir.

Veri görselleştirme örneklerini incele

ProCharts ile Veri Görselleştirme Örnekleri

Örnek 1

Örnek 2

Örnek 3

Örnek 4

Örnek 5

Örnek 6