Yapay Zeka ile Veri Keşfi

Veri yönetimi; verilerin güvenli, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde toplanması, saklanması ve kullanılması uygulamasıdır. Veri yönetiminin amacı; insanların, kurumların verilerinin belirli bir politika ve düzenleme sınırları kapsamında kullanımını optimize etmelerine yardımcı olmaktır. Böylece, kuruma en yüksek düzeyde fayda sağlayacak kararlar alabilir ve bunları hayata geçirebilirler.

ProCharts ile veri kalitesi göstergeleri ya da performans indikatörlerini hazırlayarak verilerinizin güncel olarak hangi güvenirlik seviyesinde olduğunu takip edebilirsiniz.

Veri keşfi örneklerini incele