Alarm Sistemleri

ProCharts uyarıları, izlediğiniz metriğin daha önceden belirlenen eşik değerleri arasından farklı bir değere sahip olması ile tetiklenir. Değer, önceden ayarlanmış mutlak değerin altına veya üstüne düştüğünde etkinleşir. Haftanın satış kotası gibi belirli bir hedefe her ulaşıldığında tetiklenir ve bildirimlerim menüsünde gösterilir.